KATALİTİK KONVERTÖRÜN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Bir içten yanmalı motorundan çıkan egzoz gazlarının sıcaklığı rölantide 300-400 ºC’ye tam yükte ise 900 ºC’ye kadar ulaşabilmektedir. Ortalama çalışma sıcaklığı 500-600 ºC’dir. Yüksek bir çevrim performansına sahip olabilmesi için katalitik konvertörlerin 400- 800 ºC ısı bandında çalışması gerekmektedir. Çıkan egzoz gazlarının sıcaklığı 800-1000 ºC’ye kadar çıkarsa soy metaller sinterleşmeye yol açar. Bu da önemli…

EMİSYON İLE ÇEVRE KANUNU

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE  (2006/10) 2872 sayılı Çevre Kanunu;  13/5/2006 tarihli ve 26167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayılı “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la değiştirilmiştir. Bu itibarla, 13/5/2006 tarihinden itibaren, 2872 sayılı Çevre Kanununun ihlali durumunda, Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunun 14 üncü…