DPF NEDİR?

Dizel Partikül Filtresi, dizel motorlarda yanma sonrası ortaya çıkan kurum ve zararlı gazları bloke etmek için tasarlanmış bir parçadır. Egzoz sistemlerine entegre olan bu parça dizel motorların emisyonlarının doğaya daha dost bir hale gelmesi için tasarlanmıştır.   

DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ TEMİZLEME

DPF motordan gelen zararlı gaz ve partikülleri temizleyerek dışarı atsa da, bu parça belli bir zaman sonra dolar ve tıkanır. Motor yağından kaynaklanan kül ve kurum, motor’dan gelen kirli parçalar, kalitesiz yakıt tüketimi DPF’in tıkanmasının başlıca sebeplerindendir. Bu tıkanma sonucunda motor performansının  azalması (çekişin düşmesi), kötü motor devirlenmesi, yüksek egzoz emisyon değerleri, fazla yakıt tüketimi…

DPF İPTALİ

Dizel Partikül Filtresinin temizlenmesinde piyasada yapılan amatör temizleme işlemleri sorunu daha da çözülemez hale getirdiği aşikardır. Bu yüzden araç sahipleri sürekli yanan DPF arızası ve motor arıza ışığından bıkmış ve bu sıkıntıdan kurtulmak için DPF’i iptal etme yönüne gitmek istemişlerdir. Fakat bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. DPF iptal edildiği takdirde aracın arıza lambası tekrar…

KATALİTİK KONVERTÖR (KATALİZÖR) NEDİR?

Katalitik konvertörün görevi, egzozdan çıkan gazları (emisyonları) zararsız hale dönüştürmektir. Katalizör egzoz gazında bulunan ve zararlı olan yanmamış hidrokarbonları ( HC), karbonmonoksiti (CO), Nitro oksitleri (NOx) kimyasal reaksiyona sokara zararsız hale getirir. Egzoz emisyonlarının yasal düzenlemelerle sıkı bir şekilde takip edilmesiyle birlikte, araçlarda katalitik konvertörün kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Üretilen otomobiller belirli egzoz standartlarını karşılamak…

BENZİNLİ MOTORLARDA KULLANILAN KATALİTİK KONVERTÖR

Günümüzde kullanılan katalitik konvertörler “Üç Yollu Katalitik Konvertör : TWC: Three-WaycatalyticConverters” tipidir. Üç farklı egzoz gazını birden zararsız hale çevirebilen katalitik konvertörlere üç yollu katalitik konvertör denir.  Bunlar karbonmonoksit, hidrokarbonlar ve nitro oksitlerdir. (Nitro oksit ve azot oksit aynı şeydir. ) Üç kimyasal reaksiyon şöyledir: Önce nitro oksitlerden oksijen ayrışır (indirgeme reaksiyonu), böylece geriye N (azot…

DİZEL ARAÇLARDA KULLANILAN KATALİTİK KONVERTÖR

Dizel motorlarda kullanılan katalitik konventöre, “ Dizel Oksidasyon Katalizörü” DOC denir. DOC’da katalizör olarak, platinyum, paladyum ve alüminyum oksit kullanılır. Bu katalizörlerin üçü de oksidasyon işlevini yerine getirir, yani HC(hidrokarbon) ve CO (karbonmonoksit) oksijen ile yanarak, zararsız olan su (H2O) ve Karbondioksite (CO2) dönüştürür. Bu tip katalitik konvertörlere iki yollu katalitik konvertör denir. Dizel motorlarda,…

KATALİZÖR VE DPF TIKANMASININ SEBEPLERİ

Eğer motorunuz yağ yakıyorsa, katalizör tıkanacak ve arızalanacaktır. Motorun mavi duman atması, yağ yaktığına işarettir. Motorun yağ yakmasının sebebi ise, piston segmanlarından, supap yuva ve yataklarından, supap yağ keçelerinden yanma odasına yağ kaçağı olması olabilir. Ayrıca supapların aşınması, supapların yanması, supap ayarının bozuk olması, yani supapların tam olarak kapanmıyor ve kompresyon kaçırıyor oluşu da, motorun…

DİZEL ARAÇLARDA NEDEN DPF VARDIR?

Uzmanlar özelikle Nitrojen oksit ( NOx) ve partikül emisyonu gibi dizel motorlardaki emisyonların, doğaya dolayısıyla insanların sağlığına ciddi derecede zarar verdiğini saptadılar. Dizel motorlardan çıkan egzoz gazı ölümle sonuçlanan erken doğumlar, solunum güçlüğü, kalp rahatsızlıkları, var olan astımın tetiklenmesi, akut solunum semptomları, kronik bronşit ve akciğer fonksiyonlarının azalması gibi toplumda ciddi sağlık sorunlarına sebep olurlar.…

EMİSYON ÖLÇÜM

TÜVTÜRK, trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemede ve yakıt tasarrufunda büyük önemi bulunan emisyon ölçümü ile ilgili 5 önemli noktaya dikkat çekmektedir. 1 – Egzoz gazı emisyon ölçümü neden gerekli? Egzoz gazı emisyon ölçümü, trafikte seyreden araçların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak için yapılan ölçümlerdir.…